Directioneaza 2% din impozitul tau pe venit la SIPG!


Seniorii Petrolului Romanesc  SERVICII SIPG

SIPG cursuri si durata »ARHIVA


REVISTA PRESEIwww.energy.eu

Enciclopedia Economiei Resurselor Minerale  din România- editia a II-a

Titlu : Enciclopedia Economiei Resurselor Minerale din România- editia a II-a
Autor/autori : Dr.ing. Gheorghe Buliga, Prof.dr.ing. Dumitru Fodor, Geolog Stelian Dita
ISBN :
Pret : 200 RON +tva(5%)
Click pentru descriere
Nume
Adresa
Telefon
Email
Cantitate (numar bucati)
Cod de verificare *:


DESCRIEREA CARTII :

Pentru prima dat? în România, o lucrare de anvergura celor mai bune ?i mai complete lucr?ri de monografie tehnico-?tiin?ific? care trateaz? exhaustiv zestrea mineral? a subsolului na?ional ?i complexitatea problematicii legate de valorificarea acestor resurse, „Enciclopedia Economiei Resurselor Minerale din România” pune în eviden?? rolul activit??ilor geologice, miniere ?i petroliere în istoria dezvolt?rii economico-sociale a României, politicile promovate de-a lungul timpului ?i sugereaz? resursele care vor putea asigura trebuin?ele sociale ale românilor în viitor.
Enciclopedia abordeaz?, în cuprinsul(vezi Anexa) celor a cca. 1000 de pagini, evolu?ia istoric? a legisla?iei în domeniu, organizarea companiilor de explorare, exploatare, prelucrare, transport, comercializare a produselor specifice, principalele institu?ii de coordonare, reglementare ?i control, contribu?ia resurselor minerale la dezvoltarea economic? a României ?i colabor?rile interna?ionale în domeniu, aportul economic al resurselor minerale la progresele economico-sociale ?i tehnico-?tiin?ifice, institu?iile pentru formarea personalului calificat ?i a speciali?tilor, companiile care activeaz? pentru desprinderea orient?rilor strategice pentru viitor etc.
Lucrarea s-a dorit s? fie un capitol nou în „Enciclopedia României” coordonat? de eminentul savant Dimitrie Gusti.
Consider?m c? „Enciclopedia Economiei Resurselor Minerale din România” se înscrie în contextul economic actual ?i este de folos tuturor speciali?tilor din industriile respective ?i, deopotriv?, economi?tilor ?i deciden?ilor în prognoze ?i strategii de dezvoltare viitoare, istoricilor, profesorilor ?i studen?ilor din domeniu.
Cartea poate fi procurat? la pre?ul de 200 lei/exemplar plus TVA (5%) ?i taxe po?tale (dup? caz), în urmatoarele condi?ii.

contact